Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Lịch nghỉ kỳ tháng 11/2018-04/2019

Magic Music thông báo lịch nghỉ lễ kỳ tháng 11/2018 đến tháng 04/2019: